Msze święte:
niedziele i święta: 730, 930, 1130
dni powszednie: 700, okresowo: 1700 /1800
 

Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami za parafię i poziom jej życia religijnego. W wielu sprawach posiada jedynie głos doradczy i kieruje się zasadami określonymi w statucie, który został zatwierdzony przez ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w 1997 r. Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich.


Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa. W takim przypadku pozostali członkowie Rady wybierają nową osobę zwykłą większością głosów.


Ostatnie wybory do Rady Duszpasterskiej w naszej parafii odbyły się jesienią 2007 r. Zgodnie ze Statutem Rad Duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej w skład Rady Duszpasterskiej weszły następujące osoby:

 • Ks. Władysław Kowalik / Ks. Władysław Wójtowicz (od 01.07. 2008 r.) - Przewodniczący Rady
 • Kloc Adam – Kłodnica Górna - vice Przewodniczący Rady
 • Biszczak Andrzej / Czapla Mirosław – Kłodnica Górna
 • Chmura Andzrej – Kłodnica Dolna
 • Pęcak Jerzy – Kłodnica Dolna
 • Paszkowski  Wiesław / Piotrowski Mariusz – Kępa
 • Wierzchowski Wacław – Kaźmierów 
 • Wierzchowski Piotr – Dobrowola
 • Szady Zbigniew – Ryczydół 
 • Mazurek Marianna – Kłodnica Dolna Kol.
 • Wójcik Jan - Osina.

 

STATUT Rad Duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej

Regulamin wyboru Rad Duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej