Msze święte:
niedziele i święta: 730, 930, 1130
dni powszednie: 700, okresowo: 1700 /1800
 

Historia parafii

Parafię erygował 11.04.1930 r. bp Marian Fulman. Poprzednio miejscowość należała do par. WIlkołaz. Po I-ej wojnie światowej dziedziczka majątku Kłodnica, Aleksandra Russanowska, ufundowała orchonkę, którą prowadziły Siostry Służebniczki NMP (pracują w parafii do dziś). Od 1922r. istniała przy tym zakładzie kaplica publiczna, zlikwidowana w momencie oddania do użytku świątyni. W skład nowej parafii weszły wioski: z par. Wilkołaz - Dąbrowa, Dobrowola, Kłodnica Dolna wieś i Kolonia, Kłodnica Górna, Osina, Ryczydół; z par. Niedrzwica Kościelna - Borzechów cz. południowa; z par. Ratoszyn - Kaźmierów i Kępa; w latach 70-tych z par. Wilkołaz dołączono wioskę Białawoda. Nową parafię uposażono w 10 mórg ziemi - ofiara Kłodnicy Dolnej i Górnej. Obecnie parafia nie posiada ziemi ornej. Archiwum par. prowadzone od założenia.
Sam kościół pw. Najśw. Serca Pana Jezusa wybud. w 1929r. staraniem pierwszego proboszcza - ks. Pawła Sokołowskiego. Poświęcenia dokonał dziekan kraśnicki - ks. Józef Scipio del Campo 08.12.1929 r. Jest to budynek drewniany - ryglówka, jednonawowy, wybudowany z ofiar parafian. Przy prezbiterium znajduje się zakrystia wybudowana wraz z kościołem. Świątynia posiada 2 wieże: na frontonie kościoła wysoka i na środku, nad nawą niska - na syganturkę. W 1957 r. w Przemyślu wykonano 3 spiżowe dzwony, które zostały zawieszone w wolnostojącej dzwonnicy.

W 1993 r. staraniem ks. prob. Władysława Kowalika rozpoczęto budowę nowego kościoła parafialnego (arch. Janusz Bielak z Lublina). Świątynia murowana , jednonawowa na planie krzyża, została ukończona w 1997 r. i uroczyście dedykowana - poświęcona 12.10.1997r. przez abpa Józefa Życińskiego. W chwili oddania do użytku nowej świątyni - stara przestała pełnić swą funkcję.

Miejscowości należące do parafii: Białawoda, Dąbrowa, Dobrowola, Kaźmierów, Kępa, Kłodnica Dolna kol., Kłodnica Dolna w., Kłodnica Górna, Osina, Ryczydół.