Msze święte:
niedziele i święta: 730, 930, 1130
dni powszednie: 700, okresowo: 1700 /1800
 

Cmentarz Grzebalny

Cmentarz parafialny został podzielony na sektory. Wszystkie groby są zinwentaryzowane i naniesione na plan cmentarza. Każdy grób musi posiadać opiekuna grobu, który za zgodą wszystkich uprawnionych i dokonaniu opłaty może stać się dysponentem grobu (może być tylko jeden dysponent grobu). Aby takie prawo uzyskać należy zgłosić się do kancelarii Parafialnej (w godzinach jej urzędowania patrz wyżej) z następującymi informacjami:

1. Sektor w którym znajduje się grób

2. Nazwiska i imiona osób, które spoczywają w grobach sąsiednich (po lewej i prawej stronie)

Po upływie 20 lat każdy dysponent grobu jest obowiązany ponowić pokładne w wysokości 100 zł na dalsze 20 lat, oraz wnieść opłatę bieżącą w wysokości 10 zł rocznie.(można opłacić na kilka lat) W przypadku nie uiszczenia opłaty, Zarządca Cmentarza, po upływie okresu ochronnego, może wykorzystać grób do ponownego pochówku. (Dz.U.00.23.295)

Aktualnie w parafii nie pobiera się żadnych opłat cmentarnych

 

 

 

Plan cmentarza